6022159658647552 KSE STORE 清現貨-台灣製🇹🇼天然茶樹酒精抗菌液500ml特大家用裝 台灣製🇹🇼天然茶樹酒精抗菌液500ml特大家用裝 貨品號碼:Y027 💚高效抗菌💚消毒除臭 防疫大作戰🔥🔥清潔雙手超級重要‼️‼️‼️每日掂過咁多嘢,有咩細菌病毒黐住喺手唔會知,如果咁樣仲去捽眼耳口鼻,就多咗個機會被傳染😣😣😣!!所以一定要勤清潔雙手,尤其戴口罩前後、食飯前後、捽眼耳口鼻之前!如果附近無水可以洗手 Product #: ksemystore-清現貨-台灣製🇹🇼天然茶樹酒精抗菌液500ml特大家用裝 2022-12-06 Regular price: $HKD$120.0 Available from: KSE STOREIn stock